หน้าหลัก \ กระดานสนทนา \ คุณกำลังอ่านกระทู้

เปลี่ยนผู้คำ้ประกัน Posted: สุพรรษา อดทน Date:2017-07-25 09:18:59 IP:49.229.62.192
ในกรณี ผู้ค้ำเดิม 1 คน พ้นสภาพสมาชิก หากต้องการเปลี่ยนผู้ค้ำ จะต้องใช้เอกสาร เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำใหม่เพียงคนเดียว เพื่อแทนผู้ค้ำเก่า ที่พ้นสภาพสมาชิก  หรือ ต้องใช้เอกสารทำสัญญาใหม่ หมดทุกคนคะ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
เลขทะเบียน: 

รหัสผ่าน: 


 ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ

หมายเหตุ

สำหรับสมาชิกที่เคยสมัครเข้าใช้งานระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกแล้ว
ท่านสามารถนำเลขทะเบียนและรหัสผ่านเดิมมาใช้งานระบบกระดานสนทนาได้เลย

ข้อแนะนำการเข้าสู่ระบบ

1. ลำดับแรกสมัครลงทะเบียนเข้าใช้ระบบก่อน จึงสามารถตอบกระทู้ได้
2. ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน สมัครเข้าใช้งานแล้วไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อ ฝ่ายประมวลผล (โทรศัพท์ 081-8763821) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-278222, 044-278333 Fax 044-277158, 044-277166