หน้าหลัก \ กระดานสนทนา \ คุณกำลังอ่านกระทู้

ขอทราบวันอบรมสมาชิกใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม Posted: มงคล ลุนไธสง Date:2017-08-09 10:10:58 IP:223.205.250.94
เดือนสิงหาคม ประชุมอบรสามาชิกใหม่วันไหนครับ
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :ยุวดี ถนัดค้า  2017-08-10 10:00:20  IP:1.46.3.234
ขอทราบวันอบรมให้ความรู้หน่วยอำเภอพิมาย
ความคิดเห็นที่ 2 โดย :ยุวดี ถนัดค้า  2017-08-10 10:00:21  IP:1.46.3.234
ขอทราบวันอบรมให้ความรู้หน่วยอำเภอพิมาย
ความคิดเห็นที่ 3 โดย :วรัชยา หีบแก้ว  2017-08-17 20:16:57  IP:49.228.216.187
วันที่19 สิงหาคม 60 อบรมสมาชิกใหม่เวลากี่โมงคะ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
เลขทะเบียน: 

รหัสผ่าน: 


 ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ

หมายเหตุ

สำหรับสมาชิกที่เคยสมัครเข้าใช้งานระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกแล้ว
ท่านสามารถนำเลขทะเบียนและรหัสผ่านเดิมมาใช้งานระบบกระดานสนทนาได้เลย

ข้อแนะนำการเข้าสู่ระบบ

1. ลำดับแรกสมัครลงทะเบียนเข้าใช้ระบบก่อน จึงสามารถตอบกระทู้ได้
2. ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน สมัครเข้าใช้งานแล้วไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อ ฝ่ายประมวลผล (โทรศัพท์ 081-8763821) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-278222, 044-278333 Fax 044-277158, 044-277166