หน้าหลัก \ กระดานสนทนา \ คุณกำลังอ่านกระทู้

กู้สามัญ"อยากทราบข้อกำหนดการใช้คนค้ำต่อจำนวนเงินกู้" Posted: ภัคภร จันพักลาน Date:2017-09-07 00:33:25 IP:223.205.248.171
อยากทราบข้อมูลจริงๆคาะ
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :ภัคภร จันพักลาน  2017-09-07 10:56:41  IP:202.29.179.132
ขอคำตอบหน่อยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 2 โดย :ฉัตรชัย ธรรมชาติ  2017-09-08 14:33:35  IP:49.228.217.55
ค. หลักประกันเงินกู้สามัญ  
      1.	กรณีกู้หุ้นตนเอง ให้ใช้หุ้นค้ำประกัน 
      2.	กรณีกู้โดยใช้บุคคลค้ำประกันหรือกู้เกินเงินหุ้นตนเอง ให้ใช้หุ้นค้ำประกันและ 
        บุคคลค้ำประกัน 1 คน ต่อวงเงินกู้ 320,000 บาท (ซึ่งหักเงินหุ้นแล้ว) และสมาชิก 
        ใช้ข้าราชการครูที่ไม่เป็นสมาชิกหรือครูเอกชนที่เป็นสมาชิกค้ำประกันได้ 1 คน
        ต่อ 1 สัญญา เท่านั้น 

   ง. การใช้สิทธิค้ำประกันเงินกู้สามัญ  
      1.	กรณีสมาชิกข้าราชการครู 
         - มีเงินหุ้น 10 - 200,000 บาท ค้ำประกันได้ 2 คน 
         - มีเงินหุ้น 200,010 - 250,000 บาท ค้ำประกันได้ 3 คน 
         - มีเงินหุ้น 250,010 - 350,000 บาท ค้ำประกันได้ 4 คน 
         - มีเงินหุ้น 350,000 บาท ขึ้นไป ค้ำประกันได้ 5 คน
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
เลขทะเบียน: 

รหัสผ่าน: 


 ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ

หมายเหตุ

สำหรับสมาชิกที่เคยสมัครเข้าใช้งานระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกแล้ว
ท่านสามารถนำเลขทะเบียนและรหัสผ่านเดิมมาใช้งานระบบกระดานสนทนาได้เลย

ข้อแนะนำการเข้าสู่ระบบ

1. ลำดับแรกสมัครลงทะเบียนเข้าใช้ระบบก่อน จึงสามารถตอบกระทู้ได้
2. ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน สมัครเข้าใช้งานแล้วไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อ ฝ่ายประมวลผล (โทรศัพท์ 081-8763821) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-278222, 044-278333 Fax 044-277158, 044-277166