เมื่อต้องการใช้เว็บเพจนี้โดยให้มีความสามารถในการโต้ตอบ คุณต้องติดตั้ง Microsoft® Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 (SP2) หรือรุ่นที่ใหม่กว่า และ Microsoft Office 2003 Web Components

โปรดดู เว็บไซต์ Microsoft Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม