ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
วิธีการชำระเงิน
 


         1. การชำระผ่านบัญชีธนาคาร

         สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด" เพื่อชำระหนี้ ซื้อหุ้น และฝากเงิน   **อย่าลืม ส่งสำเนาใบฝากเงิน (PayIn) และเขียนชื่อสมาชิกผู้ชำระหนี้ (หากไม่เขียนจะไม่สามารถทราบว่าสมาชิกท่านใดชำระหนี้แล้ว) เพื่อเป็นหลักฐาน กรุณา Fax มาที่เบอร์  044-211223

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภท
กรุงไทย นครราชสีมา 301-1-05071-6 ออมทรัพย์
กรุงไทย ย่อยเดอะมอลล์ 398-0-00206-3 ออมทรัพย์
กรุงเทพ อัษฎางค์ 538-0-03585-6 สะสมทรัพย์
ออมสิน ถนนสุรนารี 0-5253050535-4 เผื่อเรียก


                   2. การชำระผ่านธนาณัติ

                   สั่งจ่ายในนาม ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
         669 หมู่ 5 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

   

*****************


Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com