หน้าหลัก \ กระดานสนทนา \ คุณกำลังอ่านกระทู้

สอบถามจำนวนผู้ค้ำประกันกู้สามัญ Posted: [เลขที่สมาชิก 71317] Date:2022-08-04 14:56:20 IP:49.228.11.174 สมาชิก 1 คนสามารถค้ำประกันให้กับผู้กู้สามัญได้กี่คนครับ
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :เจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  2022-08-05 10:35:46  IP:110.164.190.105 การใช้สิทธิ์ค้ำประกันเงินกู้สามัญ กรณีสมาชิกข้าราชการครู 1.มีหุ้น 10-200,000 บาท ค้ำประกันได้ 2 คน 2. มีหุ้น 200,010 - 250,000 บาท ค้ำประกันได้ 3 คน 3.มีหุ้น 250,010 - 350,000 บาท ค้ำประกันได้ 4 คน 4.มีหุ้นมากกว่า 350,000 บาท ค้ำประกันได้ 5 คนค่ะ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
เลขทะเบียน: 

รหัสผ่าน: 


 ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ

หมายเหตุ

สำหรับสมาชิกที่เคยสมัครเข้าใช้งานระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกแล้ว
ท่านสามารถนำเลขทะเบียนและรหัสผ่านเดิมมาใช้งานระบบกระดานสนทนาได้เลย

ข้อแนะนำการเข้าสู่ระบบ

1. ลำดับแรกสมัครลงทะเบียนเข้าใช้ระบบก่อน จึงสามารถตอบกระทู้ได้
2. ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน สมัครเข้าใช้งานแล้วไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อ ฝ่ายประมวลผล (โทรศัพท์ 081-8763821) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com