ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
"โครงการกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู" ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ
   * ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
   * คู่มือสมาชิก

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ก.ย. 63 จำนวน 30 วัน (ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 63 - 25 ก.ย. 63)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2562
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2562

-::- ประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (ส.ส.นม.)
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจภาวะวิกฤตโควิด-19
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อให้ได้รับทุนฯ ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกการยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2563
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญสมาชิกไปใช้สิทธิเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ปี 2563
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2563
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน ก.ย.63
-::- ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ ปี 2563
-::- สำนักงาน สกสค. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 สหกรณ์เข้ารับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  การประชุมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2563


 สหกรณ์ปันสุข ปันน้ำใจ ร่วมต้านภัย Covid-19  สอ.ครูอุทัยธานีเข้าเยี่ยมชม สอ.ครูโคราช
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
02330  สอบถามการถอนเงินหุ้น  (0/27) ฐิติวัฒน์ เหรียญประเสริฐ 26 ก.ย. 2563
02329  ขอลดการจ่ายหุ่น  (0/115) คำพันธ์ ซาภักดี 23 ก.ย. 2563
02328  การซื้อหุ้น  (0/100) สังข์วร พูนสระน้อย 21 ก.ย. 2563
02327  กด ฉฉ ได้ยังครับ  (1/93) มนตรี ศรีสถาพร 21 ก.ย. 2563
02326  สอบถามการชำระหนี้  (1/113) อัมพร สิรินทรารัตนากุล 19 ก.ย. 2563
02325  หาคนแลกค้ำสามัญ  (0/96) สัมฤทธิ์ ประสงค์ 15 ก.ย. 2563
02324  เรียนถามสาเหตุอัตราปันผลลดลงแต่ผลดำเนินการดีขึ้น  (1/265) กรกต สัจจาริยรักษ์ 14 ก.ย. 2563
02323  แลกสิทธิ์ค้ำสามัญ  (2/172) ณัฐชนันย์ ฉายะพงษ์ 09 ก.ย. 2563
02322  ขออนุญาติสอบถามเรื่องกู้ปันผลครับ  (1/285) สัมฤทธิ์ ประสงค์ 03 ก.ย. 2563
02321  การเลือกตั้งคณะกรรมการปี2563  (3/436) อรุณ ภูมิจันทึก 01 ก.ย. 2563
02320  การกู้เงิน  (1/341) ญาณิศา เทียนงูเหลือม 31 ส.ค. 2563
02319  สอบถามเงินกู้  (7/407) ขนิษฐา พุ่มศรีทองคำ 25 ส.ค. 2563
02318  กด ฉุกเฉิน  (1/307) ขนิษฐา พุ่มศรีทองคำ 18 ส.ค. 2563
02317  แลกสิทธิ์ค้ำสามัญ  (0/199) ขนิษฐา พุ่มศรีทองคำ 18 ส.ค. 2563
02316  สอบถามเรื่องเปลี่ยนคนค้ำ  (1/231) กรชนก แสวง 17 ส.ค. 2563

 

จำนวนสมาชิก 27,891 คน
จำนวนเงินรับฝาก 6,389.06 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 17,321.82 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,653.75 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 สิงหาคม 2563
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์ ATM 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ฝากประจำ 6 เดือน 3.45
ฝากประจำ 12 เดือน 3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.75
เริ่มตั้งแต่ 10 กันยายน 2562
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 8.70
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com