ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
"โครงการกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู" ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ
   * ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
   * คู่มือสมาชิก

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน พ.ย. 63 จำนวน 29 วัน (ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 63 - 25 พ.ย. 63)
 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2562
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2562

-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน พ.ย.63
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การขยายเวลาการพักชำระหนี้
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง การคัดค้านผลการเลือกตั้ง
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจภาวะวิกฤตโควิด-19
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อให้ได้รับทุนฯ ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2563
-::- สำนักงาน สกสค. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 สหกรณ์เข้ารับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  การประชุมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2563


 สหกรณ์ปันสุข ปันน้ำใจ ร่วมต้านภัย Covid-19  สอ.ครูอุทัยธานีเข้าเยี่ยมชม สอ.ครูโคราช
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
02388  วางแผนลาออก แต่ติดค้ำประกัน  (0/60) เจษฎา พงษ์กล้าหาญ 21 พ.ย. 2563
02387  สอบถามเรื่อง สิทธิ์ค้ำประกัน กู้สามัญค่ะ  (0/59) จุฑารัตน์ วันจงคำ 21 พ.ย. 2563
02386  การสมัครสมาชิก สส.นม  (1/90) สุมาลี ระงับทุกข์ 18 พ.ย. 2563
02385  การช่วยเหลือสมาชิกบ้านน้ำท่วม  (1/122) อรุณ ภูมิจันทึก 16 พ.ย. 2563
02384  สมัคร จ่ายเงินค่าสงคราะห์ศพ  (1/140) ชลดา จันทร์พุดซา 12 พ.ย. 2563
02383  กู้ฉุกเฉิน  (3/206) ฐิติพัชร กองพระ 12 พ.ย. 2563
02382  เงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจ  (2/232) ขนิษฐา พุ่มศรีทองคำ 11 พ.ย. 2563
02381  กู้ ฉ  (1/125) อุทัย เหตุผล 11 พ.ย. 2563
02380  แลกสิทธิ์ค้ำประกันกู้สามัญค่ะ  (0/110) สุกัญญา บุญธรรมส่ง 11 พ.ย. 2563
02379  สอบถามการกู้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโควิท 19  (3/214) ชนาภา ซาซุม 11 พ.ย. 2563
02378  เงินกู้ฉุกเฉิน  (1/207) สิทธิภูมิ คันภูเขียว 06 พ.ย. 2563
02377  สอบถามผลการกู้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ  (2/201) นฤมล งาหอม 06 พ.ย. 2563
02376  บอกจะโอนเงินหุ้นให้ก่อนวันที่​ 5​ พฤศจิกายน  (1/212) ฐิติวัฒน์ เหรียญประเสริฐ 06 พ.ย. 2563
02375  สอบถามเงินกู้ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ  (1/204) จิรายุทธ สุวรรณพัฒน์ 05 พ.ย. 2563
02374  สอบถามเรื่องกู้  (1/187) ขนิษฐา พุ่มศรีทองคำ 05 พ.ย. 2563

 

จำนวนสมาชิก 27,958 คน
จำนวนเงินรับฝาก 6,540.90 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 17,396.59 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,653.75 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2563
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์ ATM 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ฝากประจำ 6 เดือน 3.45
ฝากประจำ 12 เดือน 3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.75
เริ่มตั้งแต่ 10 กันยายน 2562
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 8.70
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com