ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
"โครงการกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู" ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน พ.ย. 64 จำนวน 30 วัน (ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 64 - 25 พ.ย. 64)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2563
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2563

-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม คสล. 2 ชั้น 4 ยูนิต สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 64 ปี 2564
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน พ.ย.64
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2564
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง การคัดค้านผลการเลือกตั้ง
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การถือหุ้นรายเดือน
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สำหรับสมาชิก ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพื่อพิชิตโควิด 19
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การจัดสวัสดิการโครงการประกันสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง งบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- วิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน(ATM) ผ่านแอพพลิเคชั่นผ่านธนาคารกรุงศรี
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและสัญญา โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างธนาคารออมสิน กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา


 สอบคัดเลือกบุครสมาชิกเพื่อรับทุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2564  สอ.ครูสิงห์บุรีเข้าเยี่ยมชม สอ.ครูโคราช
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
02852  การช่วยเหลือสมาชิกจากการเปลี่ยนระบบการคำนวนสินเชื่อ  (0/97) นิตยา รักคำ 09 ธ.ค. 2564
02851  สอบถามอนุมัติเงินกู้  (1/100) อัมไพ องอาจไพบูลย์ 08 ธ.ค. 2564
02850  สอบถามการคืนเงินดอกเบี้ย  (0/121) จันทร์จิรา ขันสิงห์ 08 ธ.ค. 2564
02849  ขอทราบผลการอนุมัติคะ  (4/169) อรจิรา เทียมขุนทด 07 ธ.ค. 2564
02848  กู้หุ้นตนเอง  (1/200) ภัทรฤทัย กลายกลาง 04 ธ.ค. 2564
02847  สอบถามผลการอนุมัติ  (1/204) กนกวรรณ บรรดาศักดิ์ 03 ธ.ค. 2564
02846  สอบถามค่ะ  (1/198) นิศากานต์ จันทสังข์ 02 ธ.ค. 2564
02845  เงินปันผล  (1/396) ปรีชา ไพรวัลย์ 02 ธ.ค. 2564
02844  เงินปันผล  (1/255) ปรีชา ไพรวัลย์ 02 ธ.ค. 2564
02843  การคำนวนสินเชื่อ  (1/340) นิตยา รักคำ 29 พ.ย. 2564
02842  ต้องการแลกเปลี่ยนคนค้ำสามัญ1สิทธิ์  (3/173) กีรติกานต์ ศรีขัดเค้า 28 พ.ย. 2564
02841  ถอนหุ้น  (1/262) นิภาพรรณ ราชพิทักษ์ 26 พ.ย. 2564
02840  สอบถามผลอนุมัติ  (2/365) อลงกรณ์ ลัทธิมนต์ 25 พ.ย. 2564
02839  สอบถามการอนุมัติกู้โควิด  (5/393) สราวุฒิ ลุนสะแกวงษ์ 24 พ.ย. 2564
02838  ต้องการคนแลกสิทธิ์ค้ำกู้สามัญ 1 มือ  (0/147) ราชาวดี วงษ์สวรรค์ 21 พ.ย. 2564

 

จำนวนสมาชิก 28,525 คน
จำนวนเงินรับฝาก 7,871.77 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 18,217.94 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,793.22 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์ ATM 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ฝากประจำ 6 เดือน 3.45
ฝากประจำ 12 เดือน 3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.75
เริ่มตั้งแต่ 10 กันยายน 2562
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2563 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 9.00
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(31)093-3208803
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(31) 093-3208803
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com