ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
"โครงการกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู" ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ
   * ใบคำร้องขอพักชำระหนี้
   * ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
   * คู่มือสมาชิก

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน พ.ค. 63 จำนวน 29 วัน (ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 63 - 26 พ.ค. 63)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2562
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2562

-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รักษาการในตำแหน่งกรรมการสหกรณ์
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ประจำ สหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง สหกรณ์ฯ
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน พ.ค.63
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การอบรมสมาชิกเข้าใหม่เดือน เมษายน 2563
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การพักชำระหนี้ พ.ศ. 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดและยกเลิกวันหยุดทำการของสหกรณ์
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การพักชำระหนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาการชำระหนี้ในสถานการณ์โรคระบาค โควิด-19
-::- ประกาศ สมาคมฯ (ส.ส.นม.) เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การขอรับเงินค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้า เงินรอตรวจสอบ และเงินรอจ่ายคืน
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการพิจารณาการประกันชีวิต/ประกันภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิกผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด มอบเงินสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาโควิด-19 ให้กับทางจังหวัดนครราชสีมา  ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ รณรงค์ป้องกัน Covid-19


 สหกรณ์ฯ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19  การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
02270  แลกสิทธิ์คนค้ำสามัญ  (0/20) คิวนวรี ทำมิตร 25 พ.ค 2563
02269  การมอบทุนการศึกษ ปี 63  (1/70) ชุติกาญจน์ เสาวภาคย์เมธีกุล 23 พ.ค 2563
02268  เปลี่ยนคนค้ำประกัน  (1/68) แสงเดือน นิลศรี 22 พ.ค 2563
02267  ตรวจสอบสิทธ์ การค้ำ และการกู้ใหม่  (0/95) สมรรถนะชัย เรืองตังญาน 22 พ.ค 2563
02266  ยกเลิกประกันสหกรณ์โครงการ1  (0/126) อดิศักดิ์ ตะเคียนเกลี้ยง 21 พ.ค 2563
02265  สหกรณ์ครูโคราช ได้มีหุ้นในการบินไทยหรือเปล่าครับ  (2/243) ชเนนทร์ จตุรภัทรรักษ์ 20 พ.ค 2563
02264  การลาออกจากสหกรณ์  (1/132) รมิดา จรูญทองแถม 20 พ.ค 2563
02263  เปลี่ยนคนค้ำ  (1/109) ชูชาติ ศรีทรัพย์ 20 พ.ค 2563
02262  ขอสอบถามเรื่องการกู้สวัสดิการค่ะ  (1/175) มัณฑณา มัททวีวงศ์ 18 พ.ค 2563
02261  การเลือกตั้งคณะกรรมการปี2563  (1/298) อรุณ ภูมิจันทึก 15 พ.ค 2563
02260  ขอพักชำระหนี้  (1/252) กัลยาลักษณ์ ลาภหนุน 15 พ.ค 2563
02259  การกู้ ฉ.ฉ  (3/273) วนัสนันท์ ประสันแพงศรี 12 พ.ค 2563
02258  ขอทราบระยะเวลาที่จะไดรับเงิน  (1/305) นิตยาภรณ์ ศิริธัญพงค์ 11 พ.ค 2563
02257  เรื่องของการค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกในช่วงวิกฤต โควิท ...  (3/604) วิวรรธน์ วงศ์สิทธิ์ 02 พ.ค 2563
02256  กรรมการบริหาร  (0/414) ปรีชา จันทาสูงเนิน 30 เม.ย. 2563

 

จำนวนสมาชิก 27,689 คน
จำนวนเงินรับฝาก 6,225.05 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 17,019.22 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,653.56 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 เมษายน 2563
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์ ATM 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ฝากประจำ 6 เดือน 3.45
ฝากประจำ 12 เดือน 3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.75
เริ่มตั้งแต่ 10 กันยายน 2562
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 8.70
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com