ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
"โครงการกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู" ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ต.ค. 64 จำนวน 29 วัน (ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 64 - 26 ต.ค. 64)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2563
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2563

-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ปี 2563 ที่อยู่ในวาระ (จำนวน 8 ท่าน)
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การจัดสวัสดิการโครงการประกันสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2564
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2564
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนบุตรสมาชิกและ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2564
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน ก.ย.64
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ กรณีแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างชำระในฐานะผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2564
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การพักชำระหนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง งบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- วิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน(ATM) ผ่านแอพพลิเคชั่นผ่านธนาคารกรุงศรี
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและสัญญา โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างธนาคารออมสิน กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  สอบคัดเลือกบุครสมาชิกเพื่อรับทุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2564


 สอ.ครูสิงห์บุรีเข้าเยี่ยมชม สอ.ครูโคราช  การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2564
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
02768  อบรมสมาชิกเข้าใหม่เดือนต.ค.64  (0/34) พิราวรรณ พิมพ์สูงเนิน 17 ต.ค. 2564
02767  คณะกรรมพิจารณา/ฝ่ายสินเชื่อ  (1/270) ศิรินทร์รัตน์ ตั้งใจ 13 ต.ค. 2564
02766  การคุ้มครองของประกันทุกอย่าง  (2/202) ชนภัทร ไอยรา 12 ต.ค. 2564
02765  สอบถามเรืองยื่นกู้รวมหนี้ของออมสิน  (1/227) พัชรากร ภิญโญ 11 ต.ค. 2564
02764  จะมีการพักชำระหนี้ต่อไหมค่ะ  (1/313) สุภัทรา แก้ววิจิตร 08 ต.ค. 2564
02763  การลดการส่งค่าหุ้น  (1/172) ยุทธชัย อาญาเมือง 08 ต.ค. 2564
02762  ที่ดินจัดสรรของสหกรณ์  (1/183) พูนวิทย์ ชุ่มเมืองปัก 08 ต.ค. 2564
02761  สอบถามเรื่องการส่งเงินต้นเพิ่มเติม  (1/162) สุรธีร์ รวงน้อย 07 ต.ค. 2564
02760  ทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์  (1/94) สายบัว หวังช่วยกลาง 07 ต.ค. 2564
02759  แลกสิทธิ์ค้ำประกันกู้สามัญด่วนครับ ผมค้ำได้อีก 1 คน และ...  (0/113) ณัฐวัตร ขำศิริ 05 ต.ค. 2564
02758  แลกสิทธิ์ค้ำประกันกู้สามัญ  (0/94) ณัฐวัตร ขำศิริ 05 ต.ค. 2564
02757  สวัสดิการบำเหน็จสมาชิกอายุ 60 ปี  (1/168) สุรธีร์ รวงน้อย 05 ต.ค. 2564
02756  ช่องทางการซื้อหุ้น เพิ่ม ทำได้อย่างไรครับ  (1/212) ธีรวัฒน์ นันทวงศ์ 02 ต.ค. 2564
02755  กู้หุ้นตัวเอง  (2/283) วรางคณา มีลาภ 02 ต.ค. 2564
02754  กู้หุ้นตัวเอง  (1/158) วรางคณา มีลาภ 02 ต.ค. 2564

 

จำนวนสมาชิก 28,496 คน
จำนวนเงินรับฝาก 7,784.77 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 18,180.27 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,793.16 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2564
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์ ATM 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ฝากประจำ 6 เดือน 3.45
ฝากประจำ 12 เดือน 3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.75
เริ่มตั้งแต่ 10 กันยายน 2562
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2563 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 9.00
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(31)093-3208803
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(31) 093-3208803
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com