ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
   * ระบบค้นหายอดปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566
   "ตรวจสอบยอดค้างชำระประจำเดือน" ได้ที่นี่  
   * วิธีการ Print ใบแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน/ใบเสร็จรับเงิน ของสหกรณ์ฯ
   ** การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ก.พ. 67 จำนวน 28 วัน (ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 67 - 23 ก.พ. 67)

 Download จำนวนวันที่คิดดอกเบี้ยรายเดือน ในปี พ.ศ. 2567
 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2566
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2566

-::- ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2567
-::- ประกาศรับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะตําแหน่งครูชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ใหม่
-::- ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
-::- ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง การอบรมสมาชิกเข้าใหม่เดือน กุมภาพันธ์ 2567
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ กรณีแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างชำระในฐานะผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2567
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน ก.พ. 67
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการพิจารณาการประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การขอรับเงินค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้า เงินรอตรวจสอบ และเงินรอจ่ายคืน
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหรับลูกหนี้พ้นสภาพ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ สมาชิก
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- วิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน(ATM) ผ่านแอพพลิเคชั่นผ่านธนาคารกรุงศรี
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


                        การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566  การแข่งขันกีฬาประเพณีชาวสหกรณ์นครราชสีมา ครั้งที่ 36


 การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ช่วยงานกิจการ สหกรณ์ฯ ประจำปี 2566  โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยพร้อมการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และการฝึกซ้อมการหนีไฟ
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
05340  สอบถามผลการอนุมัติ ยื่นกู้ไว้ตั้งแต่วันที่ 21/2/67  (1/42) เลขสมาชิก [67631] 29 ก.พ. 2567
05339  การอนุมัติเงินกู้สามัญ  (1/124) เลขสมาชิก [72934] 29 ก.พ. 2567
05338  ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ  (0/60) เลขสมาชิก [75195] 29 ก.พ. 2567
05337  สอบถามผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ  (1/52) เลขสมาชิก [57466] 29 ก.พ. 2567
05336  การประชุมอนุเคราะห์  (1/106) เลขสมาชิก [67431] 28 ก.พ. 2567
05335  สอบถามผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ  (1/75) เลขสมาชิก [64110] 28 ก.พ. 2567
05334  สอบถามผลการอนุมัติ ยื่นกู้ไปตั้งแต่ 16 กพ 67 ค่ะ  (1/70) เลขสมาชิก [67606] 28 ก.พ. 2567
05333  สอบถามผลการอนุมัติ  (1/64) เลขสมาชิก [72599] 28 ก.พ. 2567
05332  ขอสอบถามเรื่องเงินกู้ฉุกเฉินค่ะ  (1/120) เลขสมาชิก [69824] 27 ก.พ. 2567
05331  ยื่นกู้สามัญ  (2/125) เลขสมาชิก [67295] 27 ก.พ. 2567
05330  ยื่นกู้ 2 สัญญา พร้อมกัน  (1/378) เลขสมาชิก [74014] 26 ก.พ. 2567
05329  หาคนค้ำสามัญครับ  (0/91) เลขสมาชิก [71306] 26 ก.พ. 2567
05328  สอบถามกู้ฉุกเฉินครับ  (1/191) เลขสมาชิก [63809] 25 ก.พ. 2567
05327  สอบถามผลการกู้  (1/140) เลขสมาชิก [70827] 24 ก.พ. 2567
05326  หาคนแลกค้ำสามัญครับ  (0/106) เลขสมาชิก [71306] 22 ก.พ. 2567

 

จำนวนสมาชิก 29,320 คน
ทุนดำเนินการทั้งสิ้น 39,700.23 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 18,620.85 ล้านบาท
ทุนสำรอง 2,361.84 ล้านบาท
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
ระเบียบและอื่นๆ
276.03 ล้านบาท
จำนวนเงินรับฝาก 9,828.02 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 ม.ค. 2567
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.85
เงินกู้ สช. ปี 2562
(พัฒนาคุณภาพชีวิต)
4.95
เงินกู้ สช. ปี 2564-2566
(พัฒนาคุณภาพชีวิต)
4.50
เงินกู้ สห. (แก้ไขปัญหาหนี้สิน
ค้างชำระในฐานะผู้ค้ำประกัน)
4.50
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
(สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ)
ออมทรัพย์ 1.50
ออมทรัพย์ ATM 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00
ฝากประจำ 6 เดือน 3.20
ฝากประจำ 12 เดือน 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.50
เริ่มตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2565
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
(สำหรับสหกรณ์อื่น)
ออมทรัพย์ 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00
ฝากประจำ 6 เดือน 3.00
ฝากประจำ 12 เดือน 3.00
เริ่มตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2566
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2566 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 10.50
ประชาสัมพันธ์ 081-8773515
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(31)093-3208803
(สมทบ)093-3208804
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(31) 093-3208803
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com