ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
"โครงการกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู" ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ก.พ. 63 จำนวน 28 วัน (ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 63 - 25 ก.พ. 63)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2562
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2562

-::- ประกาศ สมาคมฯ (ฌ.ส.นม.) เรื่อง เรียกเก็บเงินสงเตราะห์ศพประจำเดือนกุมภาพันธ์
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การขอรับเงินค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้า เงินรอตรวจสอบ และเงินรอจ่ายคืน
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการพิจารณาการประกันชีวิต/ประกันภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การประกันชีวิต/ประกันภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง แบบใบเสนอราคาประกัน
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิกผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สมาคมฯ(ส.ฌ.นม.) เรื่อง การรับสมัครสมาชิก(กรณีพิเศษ)
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562  ภาพบรรยากาศ การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562


 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชมสหกรณ์ครูโคราช  สหกรณ์จัดสอบคัดเลือกบุตรสมาชิก เพื่อขอรับทุนเรียนดี ประจำปี 2562
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
02162  การคิดดอกเบี้ยเงินกู้  (0/0) กายสิทธิ์ ศุภเดชวิวัฒน์ 24 ก.พ. 2563
02161  ระยะเวลาการอนุมัติให้ลาออก  (0/27) สุมนตรี คำขวา 24 ก.พ. 2563
02160  สอบถามการอนุมัติวงเงินกู้ฉุกเฉิน  (2/184) สมสุนันท์ กาศก้อง 20 ก.พ. 2563
02159  แจ้งการโอน เงินเข้าสหกรณ์ฯ  (1/168) อัครวัฒน์ รงคะสุทธิโรจน์ 19 ก.พ. 2563
02158  แจ้งการโอน เงินเข้าสหกรณ์ฯ  (0/82) อัครวัฒน์ รงคะสุทธิโรจน์ 19 ก.พ. 2563
02157  สอบถามเรื่องการการกู้ส่งเสริมเศรษฐกิจ รหัส 68668 มีปัญห...  (1/190) กิตติยา ไพพา 18 ก.พ. 2563
02156  รบกวนสอบถามผลการกู้สามัญค่ะ  (2/148) มัณฑณา มัททวีวงศ์ 18 ก.พ. 2563
02155  การหักเงินสงเคราะห์  (1/164) นุชณภา ชัยบำรุง 17 ก.พ. 2563
02154  การกู้เงิน​ ฉ​ ฉ  (1/243) ฐิติวัฒน์ เหรียญประเสริฐ 14 ก.พ. 2563
02153  แจ้งให้ทราบ  (0/243) คม พงษ์พิมาย 14 ก.พ. 2563
02152  อยากทราบ  (1/263) คม พงษ์พิมาย 14 ก.พ. 2563
02151  ถอนฟ้องคดี  (2/356) ธีรพันธุ์ มีผูก 13 ก.พ. 2563
02150  การสมัครสมาชิกสหกรณ์  (0/149) อัครวัฒน์ รงคะสุทธิโรจน์ 12 ก.พ. 2563
02149  การสมัครสมาชิกสหกรณ์  (1/152) อัครวัฒน์ รงคะสุทธิโรจน์ 12 ก.พ. 2563
02148  อยากทราบความเคลื่อนไหวโคราชโมเดล  (2/356) วัชรี เทศนศิลป์ 11 ก.พ. 2563

 

จำนวนสมาชิก 27,604 คน
จำนวนเงินรับฝาก 6,213.56 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 16,817.32 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,652.78 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 มกราคม 2563
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์ ATM 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ฝากประจำ 6 เดือน 3.45
ฝากประจำ 12 เดือน 3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.75
เริ่มตั้งแต่ 10 กันยายน 2562
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 8.70
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com