ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูโคราช แถลงข่าวไม่ได้ฟ้องล้มละลายสมาชิก 2,300 คน
   * วิธีการ Print ใบแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน/ใบเสร็จรับเงิน ของสหกรณ์ฯ
   ** การคำนวณสิทธิเงินกู้ เบื้องต้นสำหรับสมาชิก
   *** จำนวนวันที่คิดดอกเบี้ยรายเดือน ในปี พ.ศ. 2566

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ก.ย. 66 จำนวน 29 วัน (ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 66 - 26 ก.ย.66)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2565
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2565

-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างสหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างสหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภททุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างสหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างสหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ฉบับที่ 2)
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภททุนเพื่อช่วยเหลือบุตรสมาชิก ประจำปี 2566
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน ก.ย. 66
-::- ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง การอบรมสมาชิกเข้าใหม่เดือน สิงหาคม 2566
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ สมาชิก
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- วิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน(ATM) ผ่านแอพพลิเคชั่นผ่านธนาคารกรุงศรี
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


                         สอบคัดเลือกบุครสมาชิกเพื่อรับทุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2566  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง เยี่ยมชมสหกรณ์ครูโคราช


 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี เยี่ยมชมสหกรณ์ครูโคราช  โครงการติดตามและวางแผนชีวิตของสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2566
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
04728  สอบถามครับ  (0/36) เลขสมาชิก [70762] 04 ต.ค. 2566
04727  เรื่องความอนุเคราะห์ขอปลดล็อก  (0/49) เลขสมาชิก [74481] 04 ต.ค. 2566
04726  วางแผน(ขออนุเคราะห์)  (0/41) เลขสมาชิก [52330] 04 ต.ค. 2566
04725  ขอทราบผลการยื่นกู้ (อนุเคราะห์)  (3/97) เลขสมาชิก [67659] 04 ต.ค. 2566
04724  แลกค้ำสามัญค่ะ  (0/29) เลขสมาชิก [69004] 03 ต.ค. 2566
04723  สอบถามผลการอนุมัติครับ  (0/55) เลขสมาชิก [70001] 03 ต.ค. 2566
04722  สอบถามผลกู้สามัญ  (0/86) เลขสมาชิก [75018] 03 ต.ค. 2566
04721  ขอสอบถามการอนุมัติเงินกู้ สง  (0/80) เลขสมาชิก [65594] 03 ต.ค. 2566
04720  ผลการอนุมัติ  (1/120) เลขสมาชิก [75064] 03 ต.ค. 2566
04719  แลกคนค้ำปะกันสามัญครับ 2 คน 0984106871  (0/81) เลขสมาชิก [34700] 01 ต.ค. 2566
04718  หาคนแลกค้ำ ฉ ค่ะ  (0/46) เลขสมาชิก [69160] 30 ก.ย. 2566
04717  หาคนแลกค้ำ ฉ  (1/71) เลขสมาชิก [69160] 30 ก.ย. 2566
04716  หาคนแลกค้ำ ฉ  (0/31) เลขสมาชิก [69160] 30 ก.ย. 2566
04715  สอบถามกู้สามัญ  (2/184) เลขสมาชิก [68937] 29 ก.ย. 2566
04714  กู้สามัญ  (1/125) เลขสมาชิก [38726] 29 ก.ย. 2566

 

จำนวนสมาชิก 29,151 คน
จำนวนเงินรับฝาก 9,808.00 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 18,520.27 ล้านบาท
ทุนสำรอง 2,157.33 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 ส.ค. 2566
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 1.50
ออมทรัพย์ ATM 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00
ฝากประจำ 6 เดือน 3.20
ฝากประจำ 12 เดือน 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.50
เริ่มตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2565
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2565 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 10.50
ประชาสัมพันธ์ 081-8773515
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(31)093-3208803
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(31) 093-3208803
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com