ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
"โครงการกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู" ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ธ.ค. 62 จำนวน 35 วัน (ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2561
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ

-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญผู้แทนสมาชิก ประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์ฯ ประชุมสัมมนาผู้ช่วยงานกิจการ ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิกผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สมาคมฯ(ส.ฌ.นม.) เรื่อง การรับสมัครสมาชิก(กรณีพิเศษ)
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 การประชุมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2562  การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2562


 พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู "โคราชโมเดล"  ภาพบรรยากาศ งานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2562
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
02054  สหกรณ์  (0/121) สุมาลี วิศนุนาถนคร 07 ธ.ค. 2562
02053  กู้ฉุกเฉิน  (0/66) ธนิสรา ผิวละออ 07 ธ.ค. 2562
02052  ฉฉ.ATM.  (1/74) ชูชาติ ศรีทรัพย์ 07 ธ.ค. 2562
02051  หาคนค้ำสลับ  (0/65) ธนกร ปฐมนฎพงศ์ 07 ธ.ค. 2562
02050  การออกจากฌาปนกิจสงเคราะห์  (0/82) แพรวพรรณ ค้ำชู 06 ธ.ค. 2562
02049  การออกจากฌาปนกิจสงเคราะห์  (0/52) แพรวพรรณ ค้ำชู 06 ธ.ค. 2562
02048  ไม่ทราบว่าจะกู้ได้รึยัง  (0/153) ขนิษฐา พุ่มศรีทองคำ 05 ธ.ค. 2562
02047  ถามการอนุมัติกู้ส่งเสริมเศรษฐกิจ  (1/286) พลากร เนียมจะโปะ 03 ธ.ค. 2562
02046  โคราชโมเดลเริ่มเมื่อไหร่  (0/274) พิมพ์พิศา บัวผึ้ง 02 ธ.ค. 2562
02045  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู"โคราชโมเดล"  (1/479) ชุติกาญจน์ อริยวรรธนกุล 30 พ.ย. 2562
02044  แก้ไขข้อมูลผู้ช่วยงานสหกรณ์ฯ  (0/168) นฤมล อัครกตัญญู 29 พ.ย. 2562
02043  สอบถามโคราชโมเดลค่ะ  (3/418) นิศากานต์ จันทสังข์ 28 พ.ย. 2562
02042  หาคู่แลกค้ำกู้สามัญคะ  (0/181) จุฑาภรณ์ พิมพ์ตระการ 28 พ.ย. 2562
02041  สอบถามสฌนม  (1/262) มงคล บุญมีศิริทิพงศ์ 26 พ.ย. 2562
02040  การปิดหนี้ออมสิน ชพค. ของ สก.ครูนครราชสีมา  (1/631) บรรจง ประโพธิ์ศรี 25 พ.ย. 2562

 

จำนวนสมาชิก 27,548 คน
จำนวนเงินรับฝาก 5,838.96 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 16,469.65 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,528.50 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 ตุลาคม 2562
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์ ATM 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ฝากประจำ 6 เดือน 3.45
ฝากประจำ 12 เดือน 3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.75
เริ่มตั้งแต่ 10 กันยายน 2562
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2561 ร้อยละ
ปันผล 5.9
เฉลี่ยคืน 8.5
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com