ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
ประกาศ สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก ประจำปี 2561
สำหรับสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี (เกิดปี 2501)
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2562

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน พ.ค. 62 จำนวน 33 วัน (ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.62 - 28 พ.ค.62)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2561
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ

-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับสมาชิกที่เสียชีวิต
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การให้บริการสมาชิกในช่วงสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญชวนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน เสนอบริการสอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภททุนเพื่อช่วยเหลือบุตรสมาชิก ประจำปี 2561
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การนำเงินดอกเบี้ยคืนสมาชิก
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 ภาพบรรยากาศ งานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2562  สหกรณ์จัดโครงการติดตามค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม และค่าสินไหมทดแทน


 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมวิชาการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
01911  ขอทราบการประกันชีวิตเพื่อประกันเงินกู้  (0/5) สุเทพ สุขปัญญา 23 พ.ค 2562
01910  ขอทราบการได้รับเงินหุ้นคืนจากการลาออก  (0/38) ธนาภรณ์ โมมขุนทด 22 พ.ค 2562
01909  สอบถามการกู้ชำระหนี้ ธ.ออมสิน ( ชพค. )มีเกณฑอะไรบ้างค่ะ  (0/88) สุภกา มาตย์วงศ์ 21 พ.ค 2562
01908  หาคนแลกค้ำ  (1/48) ราชาวดี วงษ์สวรรค์ 21 พ.ค 2562
01907  อะไรคือแชมป์ออฟแชมป์  (2/121) อรวรรณ สาธร 20 พ.ค 2562
01906  แชมป์ออฟแชมป์ ขอขอบคุณสมาชิกวันเลือกตั้งกรรมการ  (0/83) ธีรพันธุ์ มีผูก 19 พ.ค 2562
01905  การดำเนินคดีกับสมาชิกกรณีค้ำประกันสมาชิกเสียชีวิต และอื...  (0/115) สุเทพ สุขปัญญา 19 พ.ค 2562
01904  โคราชโมเดล  (0/157) เสถียร ช่างไม้งาม 17 พ.ค 2562
01903  กู้สามัญ  (1/132) มานะ เสวขุนทด 17 พ.ค 2562
01902  18 พค แชมป์ออฟแชมป์ มอบโชคใหญ่ในแคมเปญพิเศษ ณ มทส  (2/195) ธีรพันธุ์ มีผูก 12 พ.ค 2562
01901  ตรวจสอบลำดับผู้มีสิทธฺ์ออกเสียง  (2/331) จิตรา เบื้องกลาง 11 พ.ค 2562
01900  สอบถามสิทธิการกู้  (0/185) บรรณวัฒน์ กกขุนทด 10 พ.ค 2562
01899  การจ่ายสวัสดิการเงินบำเหน็จสมาชิก  (0/112) ประเสริฐ กระจ่างโพธิ์ 10 พ.ค 2562
01898  สอบถามเรื่องกู้สามัญ  (0/118) สมฤทัย เครือโยชน์ 10 พ.ค 2562
01897  ความคืบหน้าสินไหมทดเเทน ประกันชีวิตมีใครพอรู้บ้าง  (0/111) อุดม พฤกษา 09 พ.ค 2562

 

จำนวนสมาชิก 27,255 คน
จำนวนเงินรับฝาก 5,477.44 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 15,814.42 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,527.65 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2562
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 2.00
ออมทรัพย์ ATM 2.00
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.70
ฝากประจำ 12 เดือน 3.90
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 4.00
เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2561 ร้อยละ
ปันผล 5.9
เฉลี่ยคืน 8.5
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com