ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
   * ตรวจสอบยอดปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2564

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ม.ค. 65 จำนวน 26 วัน (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 - 26 ม.ค. 65)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2564
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2564

-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การซื้อหุ้นเพิ่ม
-::- ขอเชิญผู้แทนสมาชิก ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
-::- งบการเงินสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564 และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จากัด
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่ง
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การพักชำระหนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน ธ.ค.64
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565
-::- ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง การอบรมสมาชิกเข้าใหม่เดือน ธันวาคม 2564
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ปี 2564
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 64 ปี 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- วิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน(ATM) ผ่านแอพพลิเคชั่นผ่านธนาคารกรุงศรี
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


  การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564  พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ ระหว่าง สำนักงาน สกสค. กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู


 การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและสัญญา โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างธนาคารออมสิน กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
02920  สอบถามค่ะ  (0/51) เรณู เคล้ากระโทก 18 ม.ค. 2565
02919  เลขที่สัญญากู้สามัญ  (0/69) นิพนธ์ นานันท์ 18 ม.ค. 2565
02918  สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก  (0/127) เตือนใจ ผ่องกุศล 17 ม.ค. 2565
02917  เงินปันผลเฉลียคืน ไม่มีคำตอบ...  (0/219) อุเทน สวัสดิ์ศรี 17 ม.ค. 2565
02916  เงินปันผลไม่เาบัญชี นอนไม่หลับ ใครผิด?  (1/278) อุเทน สวัสดิ์ศรี 17 ม.ค. 2565
02915  ระบบฐานข้อมูลผิดพลาด จึงทำให้สมาชิกไม่ได้รับเงินปันผล แ...  (1/251) อุเทน สวัสดิ์ศรี 16 ม.ค. 2565
02914  การเปลี่ยนคนค้ำ  (0/110) มาลี พงษ์ศรัทธาสิน 15 ม.ค. 2565
02913  ปีนี้มีโครงการกู้เงินปันผลหรือไม่คะ  (1/256) รัชตา นิธิธรากรณ์ 15 ม.ค. 2565
02912  เงินปันผล  (3/439) ยุวเรศ แหไธสง 15 ม.ค. 2565
02911  เรื่องการเก็บเงินใช้หนี้สหกรณ์  (0/271) คารมย์ สิงห์สุพรรณ 14 ม.ค. 2565
02910  การคิดดอกเบี้ยกู้ปันผลล่วงหน้า  (1/369) สุข ทิพรอด 13 ม.ค. 2565
02909  การพักชำระหนีอัตโนมัติ  (3/522) อุเทน สวัสดิ์ศรี 13 ม.ค. 2565
02908  การงดส่งเงินต้นสามัญ  (1/458) อรุณ ภูมิจันทึก 11 ม.ค. 2565
02907  การพักหนี้สหกรณ์  (3/666) ดารินทร์ วังโสภา 11 ม.ค. 2565
02906  เงินปัยผล  (3/911) วารี หวังปรุงกลาง 11 ม.ค. 2565

 

จำนวนสมาชิก 28,561 คน
จำนวนเงินรับฝาก 7,641.29 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 18,254.45 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,793.22 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 พศจิกายน 2564
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์ ATM 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ฝากประจำ 6 เดือน 3.45
ฝากประจำ 12 เดือน 3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.75
เริ่มตั้งแต่ 10 กันยายน 2562
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2564 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 9.00
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(31)093-3208803
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(31) 093-3208803
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com