ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
"โครงการกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู" ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ
   * ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
   * คู่มือสมาชิก

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ต.ค. 63 จำนวน 32 วัน (ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 63 - 27 ต.ค. 63)
 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2562
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2562

-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน ต.ค.63
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การขยายเวลาการพักชำระหนี้
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง การคัดค้านผลการเลือกตั้ง
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจภาวะวิกฤตโควิด-19
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อให้ได้รับทุนฯ ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2563
-::- สำนักงาน สกสค. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 สหกรณ์เข้ารับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  การประชุมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2563


 สหกรณ์ปันสุข ปันน้ำใจ ร่วมต้านภัย Covid-19  สอ.ครูอุทัยธานีเข้าเยี่ยมชม สอ.ครูโคราช
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
02358  การลาออกและหุ้น  (0/19) ฐิติวัฒน์ เหรียญประเสริฐ 24 ต.ค. 2563
02357  สมุดบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์  (0/68) วาสนา เถาว์พุดซา 22 ต.ค. 2563
02356  ยื่นกู้ส่งเสริมเศรษฐกิจ  (0/57) ขนิษฐา พุ่มศรีทองคำ 22 ต.ค. 2563
02355  ยื่นกู้ส่งเสริมเศรษฐกิจ  (1/91) มณีรัตน์ กวดขุนทด 22 ต.ค. 2563
02354  หาคนแลกค้ำสวัสดิการ  (0/88) สุทธิภรณ์ แก้วคำ 19 ต.ค. 2563
02353  เรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันใหม่(สมาชิก39398)  (0/110) พรเพ็ญ กันตังกุล 19 ต.ค. 2563
02352  สอบถามเรื่องการกู้เงินส่งเสริมเศรษฐกิจโควิท -19  (2/224) เวช กันตังกุล 19 ต.ค. 2563
02351  รายการหักเงินสงเคราะห์  (0/77) นิภา ลือมงคล 18 ต.ค. 2563
02350  สอบถามเงินกู้ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจโควิต 19  (0/154) จิรายุทธ สุวรรณพัฒน์ 17 ต.ค. 2563
02349  การขยายพักชำระหนี้  (2/361) ทิวาพร เสาศิริ 17 ต.ค. 2563
02348  การพักหนี้  (1/188) นิตยา รักคำ 17 ต.ค. 2563
02347  สอบถามเงินกู้ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ  (2/228) จิรายุทธ สุวรรณพัฒน์ 16 ต.ค. 2563
02346  การกู้เงินส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ โควิด 19  (2/238) โชค กาญจนบุญชู 15 ต.ค. 2563
02345  สอบถามการกู้เงินส่งเสริมเศรษฐกิจ โควิท 19  (1/238) รัฐนีย์ พูลสวัสดิ์ 15 ต.ค. 2563
02344  การพักชำระหนี้  (0/229) สุมาลี โหวดนอก 15 ต.ค. 2563

 

จำนวนสมาชิก 27,958 คน
จำนวนเงินรับฝาก 6,540.90 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 17,396.59 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,653.75 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2563
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์ ATM 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ฝากประจำ 6 เดือน 3.45
ฝากประจำ 12 เดือน 3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.75
เริ่มตั้งแต่ 10 กันยายน 2562
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 8.70
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com