ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
   * วิธีการ Print ใบแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน/ใบเสร็จรับเงิน ของสหกรณ์ฯ
   ** การคำนวณสิทธิเงินกู้ เบื้องต้นสำหรับสมาชิก
   *** จำนวนวันที่คิดดอกเบี้ยรายเดือน ในปี พ.ศ. 2566

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน มิ.ย. 66 จำนวน 32 วัน (ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 66 - 27 มิ.ย. 66)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2565
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2565

-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 66 ปี 2566
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ปี 2566
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการคัดค้านผลการเลือกตั้ง
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศหน่วยเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปี 25666 (เพิ่มเติม)
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน พ.ค. 66
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกการยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2566
-::- ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง การอบรมสมาชิกเข้าใหม่เดือน เมษายน 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สำหรับสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกหนี้พ้นสภาพ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ สมาชิก
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- วิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน(ATM) ผ่านแอพพลิเคชั่นผ่านธนาคารกรุงศรี
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


                         การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565   การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิก และผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์


  การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3/2565
โดยมวลสมาชิก
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี เยี่ยมชมสหกรณ์ครูโคราช
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
04307  รอบประชุมเดือนมิถุนายนของคณะกรรมการฯ  (0/6) เลขสมาชิก [69619] 06 มิ.ย. 2566
04306  เงินกู้  (0/13) เลขสมาชิก [53580] 06 มิ.ย. 2566
04305  สอบถามค่ะ  (0/20) เลขสมาชิก [53546] 06 มิ.ย. 2566
04304  ขอทราบผลอนุมัติ ว ค่ะ  (0/50) เลขสมาชิก [68088] 06 มิ.ย. 2566
04303  ขออนุญาตสอบเรื่อง กู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาอาชึพ  (1/78) เลขสมาชิก [71816] 05 มิ.ย. 2566
04302  สอบถามเรื่องการเพิ่มวงเงินฉุกเฉิน  (1/49) เลขสมาชิก [69794] 05 มิ.ย. 2566
04301  ติดตามเรื่อง กู้เงิน ว.เหลือไม่เกิน 50000  (1/63) เลขสมาชิก [58424] 05 มิ.ย. 2566
04300  ขอทราบผลอนุมัติ สัญญา ว ค่ะ  (1/72) เลขสมาชิก [68088] 04 มิ.ย. 2566
04299  สอบถามการกู้  (1/91) เลขสมาชิก [59643] 03 มิ.ย. 2566
04298  สอบถามค่ะ  (1/156) เลขสมาชิก [66920] 03 มิ.ย. 2566
04297  สอบถามค่ะ  (1/59) เลขสมาชิก [66920] 03 มิ.ย. 2566
04296  สอบถามวันอนุมัติเงินกู้โควิดค่ะ  (1/93) เลขสมาชิก [67387] 03 มิ.ย. 2566
04295  ขอทราบผลการขอกู้สามัญแบบขอความอนุเคราะห์ค่ะ  (2/155) เลขสมาชิก [66291] 03 มิ.ย. 2566
04294  ขอสอบถามครับ  (0/66) เลขสมาชิก [58900] 03 มิ.ย. 2566
04293  สอบถามผลการอนุมัติ  (1/83) เลขสมาชิก [65933] 03 มิ.ย. 2566

 

จำนวนสมาชิก 29,000 คน
จำนวนเงินรับฝาก 9,730.97 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 18,420.49 ล้านบาท
ทุนสำรอง 2,157.10 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 เม.ย. 2566
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 1.50
ออมทรัพย์ ATM 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00
ฝากประจำ 6 เดือน 3.20
ฝากประจำ 12 เดือน 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.50
เริ่มตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2565
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2565 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 10.50
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(31)093-3208803
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(31) 093-3208803
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com