หน้าหลัก \ กระดานสนทนา \ คุณกำลังอ่านกระทู้

ต้องการกู้ฉ.ฉ. Posted: [เลขที่สมาชิก 46162] Date:2022-09-20 04:10:54 IP:182.232.157.54 ต้องการกู้ฉ.ฉ.ใช้เอกสารอะไรบ้างครับ
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :เจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  2022-09-20 09:22:31  IP:118.173.230.150 เอกสารประกอบคำขอกู้ ฉฉ 1.สำเนาหน้าสมุดเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงศรีฯ 2.บัตรประจำตัวผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน พร้อมสำเนา 3.ทะเบียนบ้านผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน พร้อมสำเนา 4.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)พร้อมสำเนา 5.หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักชำระหนี้ 6.คำเตือนผู้ค้ำประกันเงินกู้ 7.หนังสือรับรองเงินเดือน(กรณีข้าราชการบำนาญ) 8.สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง โดยผู้บังคับบัญชารับรองสำเนา สอบถามเพิ่มเติม 08-1877-3515
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
เลขทะเบียน: 

รหัสผ่าน: 


 ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ

หมายเหตุ

สำหรับสมาชิกที่เคยสมัครเข้าใช้งานระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกแล้ว
ท่านสามารถนำเลขทะเบียนและรหัสผ่านเดิมมาใช้งานระบบกระดานสนทนาได้เลย

ข้อแนะนำการเข้าสู่ระบบ

1. ลำดับแรกสมัครลงทะเบียนเข้าใช้ระบบก่อน จึงสามารถตอบกระทู้ได้
2. ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน สมัครเข้าใช้งานแล้วไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อ ฝ่ายประมวลผล (โทรศัพท์ 081-8763821) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com