หน้าหลัก \ กระดานสนทนา \ คุณกำลังอ่านกระทู้

ลาออกจากสหกรณ์และได้หุ้นคืน Posted: [เลขที่สมาชิก 70846] Date:2023-05-24 19:48:57 IP:122.155.46.221 รบกวนสอบถามค่ะกรณีลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ใช้เวลานานไหมคะถึงจะได้รับการคืนหุ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :เจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  2023-05-25 11:47:11  IP:110.164.190.110 สมาชิกประสงค์จะลาออกจากสหกรณ์ฯ ต้องยื่นคำร้องขอลาออก กำหนดภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน เจ้าหน้าที่จะนำเสนอที่ประชุม และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าหุ้นคืนให้แก่สมาชิกต้นเดือนถัดไป สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ฯ 1.ต้องไม่มีหนี้ผูกพันกับสหกรณ์ฯ 2.กรณีมีหนี้ ต้องมีเงินค่าหุ้นมากกว่าหนี้ 3. ต้องไม่มีภาระผูกพันในฐานะผู้ค้ำประกัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร.08-1877-3515
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
เลขทะเบียน: 

รหัสผ่าน: 


 ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ

หมายเหตุ

สำหรับสมาชิกที่เคยสมัครเข้าใช้งานระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกแล้ว
ท่านสามารถนำเลขทะเบียนและรหัสผ่านเดิมมาใช้งานระบบกระดานสนทนาได้เลย

ข้อแนะนำการเข้าสู่ระบบ

1. ลำดับแรกสมัครลงทะเบียนเข้าใช้ระบบก่อน จึงสามารถตอบกระทู้ได้
2. ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน สมัครเข้าใช้งานแล้วไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อ ฝ่ายประมวลผล (โทรศัพท์ 081-8763821) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com