หน้าหลัก \ กระดานสนทนา \ คุณกำลังอ่านกระทู้

สอบถามเรื่องการลาออกจากสหกรณ์ค่ะ Posted: [เลขที่สมาชิก 75050] Date:2023-09-18 21:58:25 IP:125.26.172.214 1.ต้องการลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา สามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างคะ 2.กรณีที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่สหกรณ์ด้วยตนเอง เนื่องจากย้ายมาต่างจังหวัดแล้ว สามารถดำเนินการผ่านช่องทางอออนไลน์ หรือส่งไปรษณีย์ ได้ไหมคะ
ความคิดเห็นที่ 1 โดย :เจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  2023-09-19 10:09:36  IP:118.173.230.150 เจ้าหน้าที่ติดต่อท่าน ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไวักับสหกรณ์ฯ ลงท้ายด้วย XXX304 ติดต่อไม่ได้ การลาออกต้องติดต่อด้วยตนเอง ไม่สามารถส่งทางไปรษณีย์ / การลาออก 1.ยื่นคำร้องขอลาออกจากสหกรณ์(ตามแบบฟอร์มสหกรณ์ฯ) 2.ไม่มีภาระผูกพันในฐานะผู้ค้ำประกัน 3.ไม่มีหนี้สินผูกพันกับสหกรณ์ฯ 4.เอกสารประกอบการลาออก 4.1 สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 2 ใบ 4.2 สำเนาหน้าสมุดธนาคาร จำนวน 1 ใบ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์โทร.08-1877-3515
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
เลขทะเบียน: 

รหัสผ่าน: 


 ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ

หมายเหตุ

สำหรับสมาชิกที่เคยสมัครเข้าใช้งานระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกแล้ว
ท่านสามารถนำเลขทะเบียนและรหัสผ่านเดิมมาใช้งานระบบกระดานสนทนาได้เลย

ข้อแนะนำการเข้าสู่ระบบ

1. ลำดับแรกสมัครลงทะเบียนเข้าใช้ระบบก่อน จึงสามารถตอบกระทู้ได้
2. ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน สมัครเข้าใช้งานแล้วไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อ ฝ่ายประมวลผล (โทรศัพท์ 081-8763821) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com